Zarządzenie nr 118/2015

z dnia 28-07-2015 Rektora UŚ w sprawie określenia wewnętrznej procedury wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych w ramach programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 86/2017 *

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 26.06.2017

Wprowadził: ns, 30.07.2015