Zarządzenie nr 118/2010

z dnia 13-12-2010 Rektora UŚ w sprawie rozkładu czasu pracy w 2011 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 17.12.2010