Zarządzenie nr 117/2020

z dnia 29-07-2020 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz przyjmowania gości z zagranicy.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 26/2015 * Zarządzenie nr 32/2016 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 28.05.2021

Wprowadził: mb, 31.07.2020