Zarządzenie nr 117/2014

z dnia 29-07-2014 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 142/2016 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 30.07.2014