Zarządzenie nr 117/2011

z dnia 28-12-2011 Rektora UŚ w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim".
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 94/2013 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 49/2008 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 54/2014

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 18.04.2014

Wprowadził: mb, 24.01.2012