Zarządzenie nr 116/2018

z dnia 23-08-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych.", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 57/2016  *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 24.08.2018