Zarządzenie nr 115/2019

z dnia 02-09-2019 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 98/2017 * Zarządzenie nr 1/2018 * Zarządzenie nr 97/2019 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 146/2019 *

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Zmodyfikował: ns, 07.11.2019

Wprowadził: ns, 03.09.2019