Zarządzenie nr 115/2017

z dnia 13-07-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad podejmowania przez Uniwersytet Śląski w Katowicach współpracy dydaktyczno-naukowej ze szkołami.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 61/2017 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 13.07.2017