Zarządzenie nr 11/2017

z dnia 06-02-2017 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 07.02.2017