Zarządzenie nr 11/2016

z dnia 18-02-2016 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji alarmowania”.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 19.02.2016