Zarządzenie nr 11/2008

z dnia 19-02-2008 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Pedagogika ze specjalnością gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
Treść:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 74/2014

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 27.05.2014

Wprowadził: mb, 01.06.2009