Zarządzenie nr 111/2015

z dnia 21-07-2015 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 126/2013 * Zarządzenie nr 142/2013 * Zarządzenie nr 182/2014 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 69/2016 * Zarządzenie nr 136/2016 * Zarządzenie nr 104/2017 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 06.07.2017

Wprowadził: ns, 23.07.2015