Zarządzenie nr 110/2017

z dnia 12-07-2017 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 149/2017 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Zmodyfikował: ns, 09.10.2017

Wprowadził: ns, 13.07.2017