Zarządzenie nr 110/2012

z dnia 31-08-2012 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 77/2012 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 07.09.2012