Zarządzenie nr 109/2014

z dnia 21-07-2014 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad ich rozliczania".
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 83/2011 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 30/2016

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 21.04.2016

Wprowadził: ns, 22.07.2014