Zarządzenie nr 108/2020

z dnia 16-07-2020 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: mb, 20.07.2020