Zarządzenie nr 108/2019

z dnia 06-08-2019 Rektora UŚ w sprawie uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 30.10.2019

Wprowadził: ns, 06.08.2019