Zarządzenie nr 105/2019

z dnia 29-07-2019 Rektora UŚ w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenie ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających Uniwersytet Śląski w Katowicach do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 178/2018 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 43/2020

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 07.04.2020

Wprowadził: ns, 30.07.2019