Zarządzenie nr 105/2017

z dnia 06-07-2017 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach szczegółowych procedur tworzenia nowych kierunków studiów, nowych form kształcenia oraz zmiany efektów kształcenia i programów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 165/2013 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Zmodyfikował: ns, 10.07.2017

Wprowadził: ns, 07.07.2017