Zarządzenie nr 105/2016

z dnia 17-10-2016 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi MS OFFICE 365 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 20/2021

Dostarczył: Dagmara Lukosek

Wprowadził: ns, 20.10.2016