Zarządzenie nr 103/2017

z dnia 05-07-2017 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia ankiety oceny obsługi administracyjnej studentów.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 06.07.2017