Zarządzenie nr 103/2012

z dnia 24-08-2012 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany zasad premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 20/2009 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 103/2020

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 14.07.2020

Wprowadził: ns, 07.09.2012