Zarządzenie nr 102/2012

z dnia 23-08-2012 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego dodatków uczelnianych z przychodów własnych.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 14/2007 * Zarządzenie nr 70/2008 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 161/2017 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 103/2020

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 14.07.2020

Wprowadził: ns, 24.08.2012