Zarządzenie nr 10/2014

z dnia 07-02-2014 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 25/2014 * Zarządzenie nr 59/2014 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 23.04.2014

Wprowadził: ns, 14.02.2014