Zarządzenie nr 10/2008

z dnia 15-02-2008 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 85/2002 * Zarządzenie nr 70/2004 * Zarządzenie nr 40/2006 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 69/2009 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 01.06.2009