Zarządzenie nr 101/2017

z dnia 04-07-2017 Rektora UŚ w sprawie ustalenia jednolitych procedur administracyjnych dotyczących obsługi toku studiów z wykorzystaniem systemu USOS.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 65/2010 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 05.07.2017