Zarządzenie nr 100/2019

z dnia 23-07-2019 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 74/2019 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 24.07.2019