Zarządzenie nr 100/2018

z dnia 20-07-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach klauzul informacyjnych w przedmiocie zbierania danych osobowych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 71/2018 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 153/2018

Tekst jednolity:

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Zmodyfikował: ns, 27.11.2018

Wprowadził: ns, 23.07.2018