Zarządzenie nr 100/2013

z dnia 16-07-2013 Rektora UŚ w sprawie zmian w strukturze pozostałych jednostek prowadzących działalność naukową, naukowo – dydaktyczną, dydaktyczną lub usługową w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2012/2013.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: dk, 18.07.2013