[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2021

 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na najlepszą pracę licencjacką w zakresie historii sztuki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które zostały obronione w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Granty Interwencyjne NAWA pt.: "Wpływ pandemii COVID - 19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania”, „Impact of the COVID-19 pandemic on the justice system. Case study and suggested solutions” finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – DISCOVER CANADA
 • zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu 5. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim
 • w sprawie sposobu organizacji zajęć realizowanych na poziomie ogólnouczelnianym
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru umowy w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe
 • w sprawie oświadczenia studenta, słuchacza studiów podyplomowych oraz doktoranta o akceptacji Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu „OFF SCIENCE – Przegląd Garażowych Wynalazków”, organizowanego w ramach 5. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Letnie Kursy NAWA pt.: „Letnie Kursy NAWA”, finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych
 • w sprawie określenia trybu oraz kryteriów udzielania zgody na podejmowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Języka Polskiego wśród Dzieci i Młodzieży z Kontekstem Migracyjnym
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego wśród Dzieci i Młodzieży z Kontekstem Migracyjnym