[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia rocznego kursu przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim
 • w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „STUDIA I CO DALEJ – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminów uczestnictwa w konkursach organizowanych w ramach XIII Święta Liczby Pi
 • w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach"
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „ChemiK – Chemia + Kompetencje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych - UMO SMCEBI", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U152/17-00 z dnia 30 sierpnia 2018r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Myśl odwrotnie i przewrotnie – kreacja i twórczość w odkrywaniu siebie i świata", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U187/17-00 z dnia 8 sierpnia 2018r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach Projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „ChemiK – Chemia + Kompetencje” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej VI Edycja - 2019
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie stażowym w ramach projektu pt.: „CheS – Chemik na Staż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U198/17-00 z dnia 30 sierpnia 2018r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "PIWONIA – Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U169/17-00 z dnia 8 sierpnia 2018 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „MAK – Młodzi, aktywni, kreatywni – nauczanie przez doświadczenie”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U166/17-00 z dnia 8 sierpnia 2018r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020