[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Wprowadzenie w Teologię
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu pt. „Przygotowanie kadry administracyjnej do realizacji efektywnego procesu adaptacji studentów zagranicznych na uczelni w ramach Welcome&BeSafe Point” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt.: „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”
 • w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „MAK – Młodzi, aktywni, kreatywni – nauczanie przez doświadczanie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terenu Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie utworzenia indywidualnych studiów międzydziedzinowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu pt. „Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwa wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu "Na najlepszy domek dla dzikich zapylaczy"
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-KN23/18-00 z dnia 12 grudnia 2018r., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach"
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projektcie pt. „UŚ accessible – ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. "Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland"
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Uniwersytet Śląski Młodzieży – nauka a problemy współczesnego świata”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U067/17-00 z dnia 9 sierpnia 2018r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Program kształcenia nauczycieli z języka polskiego Pogranicza edukacji szkolnej", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-KN67/18-00 z dnia 12 grudnia 2018r., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie ustalenia normy wydawniczej oraz stawek za prace wydawnicze w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach