[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U198/17-00 z dnia 30 sierpnia 2018r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "PIWONIA – Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U169/17-00 z dnia 8 sierpnia 2018 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „MAK – Młodzi, aktywni, kreatywni – nauczanie przez doświadczenie”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U166/17-00 z dnia 8 sierpnia 2018r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Uniwersytet Młodego Dziennikarza – zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U084/17-00 z dnia 8 sierpnia 2018 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Młody mechatronik – przez zabawę i naukę do świadomego wyboru drogi kształcenia", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U121/17-00 z dnia 21 sierpnia 2018 r., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Welcome to Poland pt.: "Przygotowanie kadry administracyjnej do realizacji efektywnego procesu adaptacji studentów zagranicznych na Uczelni w ramach Welcome&BeSafe Point", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt.: "Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland"
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Welcome to Poland pt. "UŚ accessible - Ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. "Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland"
 • w sprawie zasad ustalania i wnoszenia opłat za postępowanie nostryfikacyjne i postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na projekt plakatu o temacie przewodnim festiwalu Świat realny / świat wirtualny. LAG Letnia Akademia Gier, Cieszyn 2019
 • w sprawie unieszkodliwienia zlikwidowanego sprzętu komputerowego z wyposażeniem
 • w sprawie realizacji Projektu pn.: Work-based Learning in Future IT Professionals Education – FITPED, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+
 • w sprawie realizacji Projektu pn.: Computing Competences. Innovative learning approach for non-IT students, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +
 • w sprawie realizacji Projektu pn.: Nauka Programowania z wykorzystaniem robotów - PROBOT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+