[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „Psychologiczne MOOCe – Kursy e-learningowe podnoszące kompetencje studentów/ek psychologii”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Promocja języka polskiego pt. „Swego nie znacie… Sprawdzian z polskiego dla cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Promocja języka polskiego pt. „100 faktów z historii Polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien. Nauczanie języka polskiego jako obcego i historii Polski”, współfinansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „MOOC dla nauk o edukacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „Niech MOOC będzie z Tobą - programowanie drogą do sukcesu zawodowego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wymiarowania, zabezpieczeń i instrukcji sporządzania, wydawania, uwierzytelniania dyplomów ukończenia studiów, odpisów dyplomów w językach obcych, suplementu do dyplomu oraz duplikatów tych dokumentów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie gospodarki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu praktyk realizowanych w ramach Projektu pt.: „Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00Z117/17-00
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 • w sprawie realizacji projektu pn.: Between interaction and innovation - creating communication space in the digital world, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +
 • w sprawie ustalenia Regulaminu praktyk realizowanych w ramach Projektu pt. Program kształcenia nauczycieli języka polskiego Pogranicza Edukacji Szkolnej, na Wydziale Humanistycznym UŚ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwa wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach