[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2018

 • w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Tytułu "Śląskiego Asa"
 • w sprawie przyznania medalu pamiątkowego z okazji jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
 • w sprawie wprowadzenia procedury sprawdzania rozpraw doktorskich z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA)
 • w sprawie wprowadzenia do stosowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach klauzul informacyjnych w przedmiocie zbierania danych osobowych
 • w sprawie ustalenia Regulaminu projektu "Uniwersytet Najlepszych"
 • w sprawie zasad udzielania przez rektora pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru
 • w sprawie powołania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Inspektora Ochrony Danych, jego Zastępcy oraz Administratora Systemów Informatycznych i określenia zakresu ich zadań
 • w sprawie zmian w "Regulaminie pracy" w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej
 • zmieniające Regulamin Archiwum Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym w ramach projektu pt.: „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2018/2019
 • w sprawie ustalenia Regulaminu ogólnego rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji na studiach doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w ramach projektu "Humanistyka bez granic". Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego UŚ