[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Resocjalizacja i socjoterapia
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Resocjalizacja z interwencją kryzysową
 • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji procesu zmiany siedziby Wydziału Filologicznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu w ramach PROJEKTU FIT KONCERT
 • w sprawie zasad i trybu zatrudniania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach emerytowanych nauczycieli akademickich
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym na rok 2017 w ramach Projektu: „Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu – wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • w sprawie zasad podejmowania przez Uniwersytet Śląski w Katowicach współpracy dydaktyczno-naukowej ze szkołami
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu dla uczniów szkół średnich ŚFiStEk, Śląski Festiwal Strategii, Statystyki i Ekonomii
 • w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji procesu zmiany siedziby Instytutu Fizyki