[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Dyrygentura orkiestr dętych i big bandów
 • w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad podejmowania przez Uniwersytet Śląski w Katowicach współpracy dydaktyczno-naukowej ze szkołami
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Prawo i Proces Karny - współczesne problemy praktyczne
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia kancelarii prawnej oraz działalności zawodowej radcy prawnego
 • w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni, planowania, dokumentowania i sposobu rozliczania pensum, godzin ponadwymiarowych i zleconych oraz praktyk zawodowych doktorantów na studiach prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 oraz określenia regulaminu jej prac
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach szczegółowych procedur tworzenia nowych kierunków studiów, nowych form kształcenia oraz zmiany efektów kształcenia i programów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
 • w sprawie wprowadzenia ankiety oceny obsługi administracyjnej studentów