[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2016

 • . zmieniające zarządzenie w sprawie zasad opracowywania, redagowania i wydawania wewnętrznych aktów prawnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni.
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
 • w sprawie likwidacji Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów w zakresie ICT, języka obcego oraz Historii i Społeczeństwa. Dziedzictwo epok.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości.
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej.
 • w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu – wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBIOŚ”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-S257/15 z dnia 8 czerwca 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „CIS – Chemia i Staże”, na podstawie umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S258/15 z dnia 15 czerwca 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Rodziny.
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-K340/15 z dnia 23 maja 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych IT w Medycynie
 • w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży