[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2015

 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” oraz wytycznych w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu. Diagnostyka psychologiczna w obszarze prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2015/2016.
 • w sprawie określenia polityki jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” w ramach Umowy nr UDA-POIS.13.01-004/08/00
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2015/2016
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka”
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Analiza Instrumentalna
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Organizacji Pomocy Psychologicznej
 • w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej oraz Podyplomowych Studiów Prawnych Problemów Górnictwa i Ochrony Środowiska
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia międzyuczelnianych Studiów Podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni