[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2009

 • w sprawie ustalenia „Regulaminu awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim”.
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt.: "Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200- lecie Cieszyna" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Przekraczamy Granice; Umowa nr ŚC/28-PL.3.22/3.3.05/09.001088/17
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów „Zarządzanie i Marketing w Bibliotekach”.
 • w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu ofert na wynajem nieruchomości lub ich części z przeznaczeniem na prowadzenie w nich działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług jednolitego i zintegrowanego systemu indywidualnego oraz zbiorowego żywienia
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2010 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie szczegółowych zasad wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych
 • w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach Projektu „Kurs dla kierowców autokarów”
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "START - program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim" w ramach umowy nr UDA-POKL.08.02.01-24-024/08-00
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych" w ramach Umowy nr UDA-POIS.13.01-004/08/00
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” w ramach Umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-00-001/08-00
 • w sprawie likwidacji studiów podyplomowych oraz kursu na Wydziale Teologicznym.
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu „Praktyczny kurs nowoczesnych metod analizy instrumentalnej” w ramach Umowy nr UDA - POKL.08.01.01-24-488/08-00
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu „Kurs dla kierowców autokarów” w ramach Umowy nr UDA - POKL.08.01.01-24-461/08-00
 • w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach Projektu „DIAPREZAMUS - pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży”