[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2008

  • zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont
  • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Śląskiego"
  • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Mediacji i Sądownictwa Arbitrażowego
  • w sprawie certyfikacji poziomu biegłości językowej w Uniwersytecie Śląskim.
  • w sprawie sprostowania omyłki w Uchwale Nr 63 Senatu UŚ z dnia 29 maja 2007 r.
  • zmieniające zarządzenie w sprawie zewnętrznych certyfikatów znajomości języka obcego uznawanych za tożsame ze zdaniem egzaminu końcowego z języka obcego w Uniwersytecie Śląskim.
  • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008.
  • zmieniające zarządzenie w sprawie kosztorysu opłat za studia podyplomowe lub kursy dokształcające oraz zasad wynagradzania za świadczone usługi edukacyjne związane z ich prowadzeniem.
  • zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
  • w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych w Uniwersytecie Śląskim.