[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2008

 • utworzenia Studiów Podyplomowych "Resocjalizacja z elementami profilaktyki spolecznej"
 • warunków wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2008/2009
 • użyczania specjalistycznego sprzętu niepełnosprawnym studentom i doktorantom Uniwersytetu Śląskiego
 • zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie zasad i trybu przydziału miejsc oraz zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego.
 • zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo – dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008
 • utworzenia Studiów Podyplomowych Przeciwdziałania Przestępczości Zorganizowanej, Gospodarczej, Korupcyjnej i Terrorystycznej
 • utworzenia Studiów Podyplomowych "Internetowy Design"
 • szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE"
 • przeprowadzenia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w roku akademickim 2008/2009
 • dokumentowania i upowszechniania dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008
 • w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bielskiej 68 w Cieszynie
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Pedagogika ze specjalnością gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna