[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2008

 • mieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału miejsc oraz zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu.
 • zasad zamieszczania treści informacji w Serwisie WWW Uniwersytetu Śląskiego
 • określenia zakresu obowiązków władz Uczelni
 • ustalenia regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim.
 • wprowadzenia "Regulaminu zgłaszania studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego do ubezpieczenia zdrowotnego"
 • szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków określonych w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • zasad ustalania i rozliczania kosztów pośrednich na poszczególne rodzaje działalności oraz utrzymania domów i stołówek studenckich w Uniwersytecie Śląskim w 2008 roku
 • wprowadzenia do użytku służbowego "Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych"
 • zasad i trybu zbycia Ośrodka Wypoczynkowo-Dydaktycznego w Bornem Sulinowie (dotyczy sprostowania omyłki)
 • zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk
 • zmieniające zarządzenie w sprawie kosztorysu opłat za studia podyplomowe lub kursy dokształcające oraz zasad wynagradzania za świadczone usługi edukacyjne związane z ich prowadzeniem
 • utworzenia Studiów Podyplomowych "Etyka w biznesie i w zarządzaniu zasobami ludzkimi"