[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2008

 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego dodatków uczelnianych z przychodów własnych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Prawnych Problemów Górnictwa i Ochrony Środowiska.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Pedagogicznych przygotowujących do nauczania przedmiotu biologia.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów pośrednich na poszczególne rodzaje działalności oraz utrzymania domów i stołówek studenckich w Uniwersytecie Śląskim w 2008 roku.
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2008/2009.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie "Podyplomowego Studium Administracji i Zarządzania".
 • określenia funkcji i stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych
 • zasad i trybu zbycia nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej 8.
 • zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo – dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2008/2009
 • zasad i trybu zbycia nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia.
 • określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności Kwestora
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Skarbowości
 • organizowania szkolenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających naukę w Uczelni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy