[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2008

 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu „From Study of Molecular Dynamics in Amorphous Medicines at Ambient and Elevated Pressure to Novel Applications in Pharmacy”w ramach Umowy nr TEAM/2008-1/6
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Kulturowe Fundamenty Europy"
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie i Marketing w Bibliotekach.
 • w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału miejsc oraz zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego.
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej oraz administracji wydziałowej.
 • w sprawie prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2009 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie Podyplomowych Studiów Menedżerskich.
 • w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Statystyka i pomiar dydaktyczny w zreformowanej szkole.
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2008/2009.
 • w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2008.
 • ustalenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy – zadanie nr 55 poz. 481 oraz poz. 482”.
 • w sprawie realizacji przez Uniwersytet Projektu "UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • w sprawie zasad i sposobu postępowania w Uniwersytecie Śląskim z alkoholem etylowym, objętym szczególnym nadzorem podatkowym.