[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2007

 • w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej) w Uniwersytecie Śląskim.
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2008 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych " Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne"
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawno - Administracyjnych dla funkcjonariuszy celnych i urzędników skarbowych
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Obcy Język Biznesu
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu.
 • w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu.
 • w sprawie legitymacji studenckich
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Historycznych
 • utworzenia kursów językowych w Wydziale Filologicznym
 • w sprawie utworzenia Intensywnego Kursu Języka Specjalistycznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego