[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2006

 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2006/2007
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2007 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej bibliotek specjalistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie publicznego udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie rozkładu czasu pracy w 2006 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów "Psychologia Zachowań Społecznych"
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i wypłacania studentom stypendiów z własnego funduszu stypendialnego
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2006/2007
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zamieszkiwania w Hotelach Asystenckich Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów "Ochrona Informacji Niejawnych oraz Administracja Bezpieczeństwa Informacji"
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu
 • w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym administracji (dotyczy utworzenia stanowiska Koordynatora ds. obiegu informacji akademickiej)
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2006/2007
 • zmiany programu Studiów Podyplomowych "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne"
 • sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu.