[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2005

 • w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2006
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2006 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2005/2006
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Zarządzenia Parafią”
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Grafika Komputerowa i Multimedialna"
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Organizacji Pomocy Społecznej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów „Psychologia Zachowań Społecznych”
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2005/2006
 • o nadaniu Instytutowi Nauk o Literaturze Polskiej nazwy „Instytut Nauk o Literaturze Polskiej imienia Ireneusza Opackiego”
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie nadania „Regulaminu Wydziału Teologicznego” Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych „ Edukacja dla Bezpieczeństwa”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Oligofrenopedagogiki dla Nauczycieli Religii
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia "Kursu przygotowania pedagogicznego"
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”