[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2004

 • w sprawie zasad prowadzenia studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów „Wpływ środowiska na nieruchomości”.
 • w sprawie utworzenia Kursu Specjalnego „Zarządzanie karierą”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych
 • w sprawie utworzenia "Kursu przygotowania pedagogicznego" prowadzonego w Centrum Przygotowania Pedagogicznego
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2004/2005
 • w sprawie zmiany w „ Regulaminie pracy” w Uniwersytecie Śląskim
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów z Zakresu Oligofrenopedagogiki
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2005 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Archiwistyki Kościelnej
 • w sprawie zmiany w programie Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Historycznych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont
 • w sprawie zmiany w programie Podyplomowych Studiów z Filozofii i Etyki
 • w sprawie unieszkodliwienia zlikwidowanego sprzętu komputerowego z wyposażeniem
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2004/2005