[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora

 • w sprawie utworzenia kursu specjalizacji II stopnia w zawodzie: Pracownik socjalny
 • w sprawie zmiany w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim"
 • w sprawie zasad gospodarowania środkami finansowymi uzyskiwanymi przez Uniwersytet z opłat za niektóre zajęcia dydaktyczne
 • w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
 • w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni oraz zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w Uczelni
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2003/2004
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Oligofrenopedagogiki dla Nauczycieli Religii
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia studiów podyplomowych i kursów specjalnych w Uniwersytecie
 • w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2004
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów "Psychologia zachowań społecznych"
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2004 r. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie zmiany zasad zamieszkiwania w Hotelach Asystenckich Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie zmiany w programie Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2003/2004
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych "Profilaktyka Społeczna z Promocją Zdrowia w Wychowaniu Dzieci i Młodzieży"