[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2002

 • w sprawie warunków wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku 2002
 • w sprawie zmiany "Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Śląskim"
 • w sprawie upoważnienia niektórych jednostek Uniwersytetu do udzielania zamówień publicznych, a także obowiązku prowadzenia rejestrów oraz sprawozdawczości w tym zakresie
 • w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim"
 • w sprawie utworzenia Kursów Specjalnych "Informatyka i Technologie Informacyjne"
 • w sprawie wprowadzenia "Zasad korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego"
 • w sprawie zmiany zasad finansowania stypendiów na studiach doktoranckich oraz zajęć przekraczających obowiązek dydaktyczny prowadzonych przez doktorantów w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Doskonalących dla Nauczycieli Biologii w Liceum
 • w sprawie zasad prowadzenia studiów podyplomowych i kursów specjalnych w Uniwersytecie
 • w sprawie zmian w "Regulaminie organizacyjnym administracji" ( dotyczy utworzenia Działu Rozliczeń i Eksploatacji Obiektów)
 • w sprawie odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz za czynności o nadanie tytułu naukowego osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego. Rektora Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2002 r. dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi